Прецизно слетување 2022 – 04 – Крушево

26.11.2022

No.S.No.NameSurnameGenderCountryR1R2R3R4R5R6MAXTOTAL – MAX
12MartinJovanoskiMMKD3150035350015
23BorjanJovanoskiMMKD11858571826
31GoranJordanoskiMMKD50350040512500110
47GligorZafirovMMKD500500650050035001509
56AleksandarAngelovskiMMKD64500500305005005001594
68MarjanKindalovMMKD3335005005002551195001707
74KristinaPejcinoskaFMKD5005005002525005005002252
85PetarSimicMMKD5005005005005005005002500