Календар, лига 2019

XC – Крос Кантри

4-5 мај
22-23 јуни
6-7 јули
21-28 јули – Државно Првенство (Flymaster Open FAI 2)
26-29 септември – Ljuboten Open FAI 2
31-01 септември – резервен термин

ACC – Прецизно Слетување

17-19 мај (Mavrovo Open Euro Cup FAI 2)
18-20 октомври – Државно Првенство (Prilep Open Euro Cup FAI 2)
02-30 ноември
23-24 ноември