Календар

Заради ситуацијата со пандемијата на COVID 19 и актуелната вонредна состојба, календарот за македонската параглајдинг лига ќе биде дефиниран кога ќе се создадат услови за одржување на натпревари.