Календар 2021

XCПрецизно слетување
15-16 мај25-27 јуни (Маврово опен)
29-30 мај01-03 октомври (Прилеп опен)
24-25 јули20-21 ноември
21-28 август (Flymaster open)4-5 декември
16-19 септември (Љуботен опен)