Календар 2023

XCПрецизно слетувањеOLC
8-9 април1 јаунуари – 31 декември
22-23 април
27-28 мај
17-18 јуни
3-8 јули (Flymaster Open)
22-23 јули
12-13 август
16-17 септември